Konsulting | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Usługi doradcze i rozliczeniowe dla firm, instytucji i jednostek samorządowych

Agencja Rozwoju Pomorza świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa gospodarczego w zakresie pozyskiwania i rozliczania Funduszy Europejskich. Pozycję wiodącego partnera na rynku usług konsultingowych zdobyła za sprawą silnego zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach programów europejskich Agencja Rozwoju Pomorza podpisała z beneficjentami już ponad dwa tysiące umów o dofinansowanie projektów. Z sukcesem realizuje również własne przedsięwzięcia, w których zostało rozliczone ponad 100 000 000 zł kosztów kwalifikowanych.

Oferta:

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich
 • monitorowanie projektu na etapie oceny formalnej i merytorycznej
 • reprezentowanie podmiotu przed instytucjami przyjmującymi i oceniającymi dokumenty aplikacyjne
 • udział w procedurze odwoławczej w procesie ubiegania się o dofinansowanie
 • wsparcie podczas przygotowywania umowy na dofinansowanie
 • opracowanie dokumentów i analiz strategicznych
 • studium wykonalności uwzględniające aspekty rynkowe, techniczne i środowiskowe
 • biznesplan i prognoza spodziewanych efektów finansowych
 • tworzenie strategii rozwoju
 • bieżące badanie efektywności realizowanego projektu
 • kooperacja z innymi podmiotami wspierającymi projekt
 • rozliczenie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Oferta dla samorządów (oprócz wyżej wymienionych):

 • opracowywanie strategii rozwoju wynikających z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227, poz. 1658), niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich
 • dokonywanie analiz w oparciu o prawo Unii Europejskiej w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej dla inwestora prywatnego
 • doradztwo przy projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Korzyści ze współpracy:

 • dokumenty aplikacyjne przygotowywane przez Agencję Rozwoju Pomorza spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne
 • kompleksowe wsparcie doradcze na każdym etapie realizacji projektu – od podpisania umowy po rozliczenie
 • możliwość skorzystania z wiedzy i bogatego doświadczenia ekspertów

Usługi doradcze świadczone na komercyjnych zasadach nie są powiązane z działalnością Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku.