Konsulting | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska
dyrektor Działu Konsultingu i Rozliczeń

Specjalizuje się w następujących obszarach:

 • analiza portfelowa i zarządzanie ryzykiem
 • analizy i modele finansowe
 • planowanie i zarządzanie strategiczne
 • badania i analizy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
 • optymalizacja procesów w organizacjach
 • doradztwo finansowo - ekonomiczne dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków UE

Absolwentka Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz podyplomowego studium "Analiza finansowa w procesie inwestowania" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i menadżerskiego studium podyplomowego "Lean Six Sigma Black Belt" na Politechnice Gdańskiej.

+48 58 32 33 273
+48 790 876 954
agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl


Adam Marynkiewicz 
zastępca dyrektora Działu Konsultingu i Rozliczeń

Specjalizuje się w następujących obszarach:

 • zarządzanie w finansach
 • planowanie i zarządzanie strategiczne
 • analizy i modele finansowe
 • analizy organizacyjne i optymalizacje biznesowe
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków UE

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków UE Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz podyplomowych studiów "Wycena nieruchomości" oraz "Podatki i doradztwo podatkowe" na Politechnice Gdańskiej.

+48 58 32 33 213
+48 601 688 364
adam.marynkiewicz@arp.gda.pl


Anna Hasiuk
główny specjalista ds. konsultingu

Specjalizuje się w realizacji usług doradczych w zakresie:

 • formułowanie i wdrażanie strategii rozwoju, modeli biznesowych
 • audyty organizacyjne, projektowanie struktur organizacyjnych
 • mapowanie, analiza i usprawnianie procesów
 • optymalizacje biznesowe
 • sporządzanie biznesplanów, studiów wykonalności inwestycji
 • pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowania projektów rozwojowych

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Gdańskim.

+48 58 32 33 257
+48 607 970 007
anna.hasiuk@arp.gda.pl


Katarzyna Mackun-Dobrowolska

Specjalizuje się w realizacji usług doradczych związanych z:

 • aktywizacją i polityką społeczną
 • prospołeczną rewitalizacją przestrzeni publicznych - działania strategiczne służące włączeniu społecznemu
 • finansami i controllingiem.

Absolwentka kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Uniwersytetu w Białymstoku i podyplomowego studium "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem" na Uniwersytecie Gdańskim.

+48 58 32 33 155
katarzyna.mackun-dobrowolska@arp.gda.pl


Monika Garczyńska

Specjalistka w zakresie:

 • budżetowania, rozliczania i kontroli finansowej projektów, w tym dofinansowanych ze środków UE
 • księgowości i rachunkowości finansowej i zarządczej.

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

+48 58 32 33 166
monika.garczynska@arp.gda.pl


Piotr Borkowski

Specjalizuje się w następujących obszarach:

 • badania i analizy rozwoju społeczno-gospodarcze regionów
 • planowanie i zarządzanie strategiczne
 • proces konsultacji społecznych w ramach opracowywanych strategii
 • rozliczanie i kontrola finansowa projektów, w tym dofinansowanych ze środków UE

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

+48 58 32 33 164
piotr.borkowski@arp.gda.pl