Konsulting | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Sektor publiczny

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Oferujemy kompleksowe doradztwo w obszarze finansowo-ekonomicznym i organizacyjnym w procesie tworzenia i wdrażania projektów realizowanych w formule PPP. Agencja Rozwoju Pomorza współtworzy markę promującą współpracę sektora prywatnego i publicznego „Pomorskie PPP”.

Co otrzymuje klient?

 • Koncepcję projektu PPP na podstawie obowiązujących przepisów
 • Analizę finansową, ekonomiczną, ryzyka i wrażliwości
 • Doradztwo w procesie wyboru partnera prywatnego
 • Pomoc w procesie tworzenia dokumentacji przetargowej
 • Wsparcie podczas negocjacji i oceny ofert
 • Kontrola realizacji projektu

Jak pracujemy?

 • Analizujemy potrzeby inwestycyjne klienta pod kątem realizacji w formule PPP
 • Uczestniczymy w tworzeniu zespołu po stronie partnera publicznego na potrzeby PPP
 • Przeprowadzamy testy rynku
 • Wykorzystujemy w procesie doradztwa analizy ekonomiczno-finansowe, organizacyjne oraz prawne przygotowane we współpracy z renomowaną kancelarią

 

Optymalizacja procesów w jednostkach sektora finansów publicznych i Lean Management

Oferujemy usługi doradcze w zakresie wdrażania podejścia procesowego, polegającego na analizie i optymalizacji realizowanych procesów. Lean w administracji postrzegamy jako zespół działań ukierunkowanych na doskonalenie produktów oraz wewnętrznych procesów.

Co otrzymuje klient?

 • Usprawnienie procesów pod kątem tworzenia wartości dla klienta
 • Eliminację zbędnych czynności i uzyskanie wartości dodanej
 • Obniżenie kosztów działalności
 • Modyfikację procedur w celu zwiększenia efektywności działań
 • Standaryzację procesów w organizacji
 • Wzrost produktywności

Jak to robimy?

 • Dokonujemy identyfikacji istniejących procesów
 • Optymalizujemy procesy pod kątem zwiększenia ich efektywności
 • Wyznaczamy wskaźniki poprawy skuteczności za pośrednictwem wdrażanych zmian
 • Optymalizujemy strukturę organizacyjną pod kątem docelowego przebiegu procesów

wstecz