Konsulting | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Doradztwo finansowe i transakcyjne

 

Due diligence

Oferujemy kompleksowe wsparcie podczas transakcji sprzedaży lub kupna przedsiębiorstw

Co otrzymuje klient?

 • Rzeczywistą wartość aktywów netto przedsiębiorstwa
 • Kompleksową opinię na temat przedmiotu transakcji
 • Wiedzę na temat realnych ryzyk związanych z transakcją

Jak pracujemy?

 • Dokonujemy analizy przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej, prawnej i podatkowej
 • Analizujemy dokumentację przedmiotu transakcji – między innymi w siedzibie podmiotu
 • Prezentujemy wnioski w postaci raportu końcowego i streszczenia menedżerskiego obejmującego:
  • korekty poziomu pozycji bilansowych
  • EBITDA
  • czynniki ryzyka związane z nabyciem przedsiębiorstwa i kwantyfikację ryzyka
  • wskazanie propozycji gwarancji do umieszczenia w umowie sprzedaży
  • rekomendacje dotyczące wartości transakcji

 

Doradztwo w poszukiwaniu inwestora

Oferujemy kompleksowe doradztwo związane z pozyskaniem inwestora w celu sfinansowania nowych projektów inwestycyjnych, projektów badawczo-rozwojowych lub ekspansji przedsiębiorstwa

Co otrzymuje klient?

 • Listę potencjalnych inwestorów
 • Komplet informacji na temat inwestora
 • Wsparcie w procesie negocjacyjnym

Jak pracujemy?

 • Przygotowujemy podmiot do zmian w strukturze właścicielskiej i opracowujemy materiały informacyjne
 • Dokonujemy analizy i wyboru wstępnych ofert
 • Wsparcie podczas negocjowania warunków i podpisywania umowy inwestycyjnej

 

Analizy i modele finansowe

Oferujemy przygotowanie analiz i modeli finansowych na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych i pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

Co otrzymuje klient?

 • Rzetelny materiał analityczny obejmujący finansowe i rynkowe aspekty opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Wsparcie w zakresie kontroli zarządczej

Jak pracujemy?

 • Opracowujemy zalecenia w zakresie zmiany sposobu finansowania przedsiębiorstwa lub projektu
 • Weryfikujemy poprawność aktualnego modelu finansowego
 • Określamy potrzeby prognozowania sprawozdań finansowych
 • Dokonujemy weryfikacji stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej

 

Wyceny przedsiębiorstw

Oferujemy wycenę wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także wycenę wartości niematerialnych i prawnych

Co otrzymuje klient?

 • Wycenę wartości całego biznesu lub jego części składowej wykonaną metodą dochodową, majątkową, mnożnikową lub mieszaną
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych, w tym marek handlowych, wykonana metodą kosztową, rynkową, dochodową, mnożnikową lub mieszaną
 • Informacje niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych lub właścicielskich

Jak pracujemy?

 • Ustalamy cel wyceny
 • Przedstawiamy rekomendacje dotyczące metody wyceny
 • Przygotowujemy dokumenty z wyceną
 • Formułujemy rekomendacje i wnioski

wstecz